Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2926/QĐ-BNN-CBTTNS

2926/QĐ-BNN-CBTTNS

QĐ: thành lập tổ biên tập xây dựng đề án " Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu NS'

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT