Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2962/BNN-XD

2962/BNN-XD

Về việc ban hành định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý xây dựng công trình

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT