Skip Ribbon Commands
Skip to main content

305/CBTTNS-TN

305/CBTTNS-TN

V/v triển khai thực hiện CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhạm Văn DuyPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT