Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3061/BNN-PC

3061/BNN-PC

Về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật

Pháp chế

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNgô Thị TuyếtPhó Vụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT