Skip Ribbon Commands
Skip to main content

307/2022/CN-MTCN

307/CN-MTCN

V/v đăng tải thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi(BAMBOO-GREEN FARM, BAMBOO-GREEN FARM LIQUID của Công ty cổ phần thú y Bamboovet Việt Nam)

Chăn nuôi

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTống Xuân ChinhCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT