Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3095/QĐ-BNN-HTQT

3095/QĐ-BNN-HTQT

Ban hành quy định việc thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc DA hỗ trợ NN các bon thấp (LCASP)

Hợp tác quốc tế

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh

NỘI DUNG CHI TIẾT