Skip Ribbon Commands
Skip to main content

318/2022/CN-MTCN

318/CN-MTCN

V/v đăng tải thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi (Chế phẩm sinh học BIO TAMACO 01 và chế phẩm sinh học BIO TAMACO 02 của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế)

Chăn nuôi

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTống Xuân ChinhCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT