Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3252/BC-BNN-KTHT

3252/BC-BNN-KTHT

Tổng hợp giải trình các ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Kinh tế hợp tác và PTNT

Báo cáo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT