Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3419/QĐ-BNN-CBTTNS

3419/QĐ-BNN-CBTTNS

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội chợ NN CNC nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An 2018

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT