Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3458/QĐ-BNN-TCLN

3458/QĐ-BNN-TCLN

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Minh HoanBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT