Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3491/QĐ-BNN-TCTS

3491/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật duy tu, sửa chữa định kỳ đối với tàu cá vỏ thép

Thủy lợi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT