Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3498/TB-BNN-VP

3498/TB-BNN-VP

Giới thiệu chữ ký của ông Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và PTTTNS.

Văn phòng

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Văn ThànhChánh Văn phòng

NỘI DUNG CHI TIẾT