Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3591/QĐ-BNN-TC

3591/QĐ-BNN-TC

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm

Tài chính

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT