Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3594/QĐ-BNN-VP

3594/QĐ-BNN-VP

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn phòng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng
Tiêu đề Kiểu liên quan
2538/QĐ-BNN-VPVB bị tác động HL toàn bộ

NỘI DUNG CHI TIẾT