Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3651/QĐ-BNN-VPĐP

3651/QĐ-BNN-VPĐP

Kiện toàn Ban Chỉ đạo “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực khác

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT