Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3656/BNN-XD

3656/BNN-XD

V/v hình thức xử lý đối với 02 nhà thầu thi công Gói thầu 07-XL thuộc dự án Hồ chứa nước IaMơr

Quản lý xây dựng công trình

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT