Skip Ribbon Commands
Skip to main content

366/2022/QĐ-BNN-TCLN

366/QĐ-BNN-TCLN

Về việc công bố hết hiệu lực thi hành đối với Quyết định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 và Quyết định số 957/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT