Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3688/BNN-VPĐP

3688/BNN-VPĐP

Góp ý dự thảo đề án thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu: Hải Hậu (Nam Định), Đơn Dương (Lâm Đồng), Xuân Lộc (Đồng Nai)

Nông thôn mới

Báo cáo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT