Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3736/QĐ-BNN-CBTTNS

3736/QĐ-BNN-CBTTNS

Phê duyệt KH triển khai 1 số nội dung nhân sự kiện "Lễ công bố xk lô Thanh Long đầu tiên VN sang thị trường Úc"

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT