Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3744/QĐ-BNN-TCCB

3744/QĐ-BNN-TCCB

về việc tặng thưởng Bằng khen

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT