Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3969/QĐ-BNN-KN

3969/QĐ-BNN-KN

Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2021-2023

Khuyến nông khuyến ngư

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT