Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3986/QĐ-BNN-XD

3986/QĐ-BNN-XD

QĐ ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thuỷ lợi và đê điều

Xây dựng cơ bản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng Văn ThắngThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT