Skip Ribbon Commands
Skip to main content

400/KTHT-CĐ

400/KTHT-CĐ

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy(Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol)

Kinh tế hợp tác và PTNT

Giấy chứng nhận

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTVũ Văn TiếnPhó cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT