Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4042/QĐ-BNN-TCCB

4042/QĐ-BNN-TCCB

V/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả tác dụng cấp Toàn quốc, cấp Bộ của Sáng kiến, Đề tài nghiên cứu khoa học

Thi đua - khen thưởng

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT