Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4116/QĐ-BNN-TCCB

4116/QĐ-BNN-TCCB

Ban hành Chương trình cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2030

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT