Skip Ribbon Commands
Skip to main content

421/QĐ-BNN-CBTTNS

421/QĐ-BNN-CBTTNS

QĐ: Phê duyệt kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thương hiệu QG gạo VN

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT