Skip Ribbon Commands
Skip to main content

421/QĐ-TCTL-VP

421/QĐ-TCTL-VP

Ban hành Quy chế quy định quy trình trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử của Tổng cục Thủy lợi

Thủy lợi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTĐồng Văn TựPhó tổng cục trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhạm Đồng QuảngPhó tổng cục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT