Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4249/QĐ-BNN-TTr

4249/QĐ-BNN-TTr

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền PB GD pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021"

Thanh tra

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT