Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4335/QĐ-BNN-PCTT

4335/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định về việc phân giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

Phòng chống thiên tai

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT