Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4384/2020/QĐ-BNN-TCCB

4384/QĐ-BNN-TCCB

Giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chứcthực hiện nhiệm vụ của Bộ quy định tại Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạchthực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặnvà xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy địnhcủa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT