Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4405/QĐ-BNN-TCCB

4405/QĐ-BNN-TCCB

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức (vòng 2) vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT