Skip Ribbon Commands
Skip to main content

441/2022/QĐ-BNN-KHCN

441/QĐ-BNN-KHCN

Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Khoa học,Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoa học công nghệ

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT