Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4414/QĐ-BNN-KHCN

4414/QĐ-BNN-KHCN

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 của Bộ NN&PTNT

Công nghệ thông tin

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHà Công TuấnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT