Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4445/BNN-KHCN

4445/BNN-KHCN

V/v chuẩn bị hồ sơ giao trực tiếp đề tài KH&CN, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2020

Khoa học công nghệ

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Thị Thanh ThủyVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT