Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4519/QĐ-BNN-TCCB

4519/QĐ-BNN-TCCB

Về công nhận kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức vào các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tổ chức cán bộ

Quyết định

NỘI DUNG CHI TIẾT