Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4527/QĐ- BNN-TY

4527/QĐ- BNN-TY

Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thú y

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Xuân CườngBộ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT