Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4605/QĐ-BNN-KN

4605/QĐ-BNN-KN

Phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2022

Khuyến nông khuyến ngư

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT