Skip Ribbon Commands
Skip to main content

462/BNN-KH

462/BNN-KH

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT