Skip Ribbon Commands
Skip to main content

468/QĐ-BVTV-KH

468/QĐ-BVTV-KH

Quyết định về việc chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bảo vệ thực vật

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTHoàng TrungCục trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT