Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4713/BNN-TCTS

4713/BNN-TCTS

V/v tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021

Thủy sản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT