Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4715/BNN-PCTT

4715/BNN-PCTT

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 66/2021/NĐ-CP

Phòng chống thiên tai

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT