Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4737/QĐ-BNN-TCLN

4737/QĐ-BNN-TCLN

Ban hành Danh mục loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư không thuộc đối tượng quản lý như động vật hoang dã quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ

Lâm nghiệp

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT