Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4756/QĐ-BNN-BVTV

4756/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định v/v công bố thủ tục HC thay thế thủ tục HC bị bãi bỏ

Bảo vệ thực vật

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Quốc DoanhThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT