Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4789/QĐ-BNN-TCTL

4789/QĐ-BNN-TCTL

Ban hành Quy trình vận hành tạm thời hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé

Thủy lợi

Quyết định

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Hoàng HiệpThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT