Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4815/BNN-CBTTNS

4815/BNN-CBTTNS

V/vbáo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTPhùng Đức TiếnThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT