Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4838/BNN-VPĐP

4838/BNN-VPĐP

Ứng trước kế hoạch vốn NSTW năm 2019 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT