Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4839/BNN-VPĐP

4839/BNN-VPĐP

Ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Nông thôn mới

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT