Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4862/BNN-KH

4862/BNN-KH

Xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch năm 2019

Kế hoạch

Công văn

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTNguyễn Văn ViệtVụ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT