Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4869/KH-BNN-CBTTNS

4869/KH-BNN-CBTTNS

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN" năm 2018 của Bộ NNPTNT

Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

Kế hoạch

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTTrần Thanh NamThứ trưởng

NỘI DUNG CHI TIẾT