Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4880/TB-BNN-VP

4880/TB-BNN-VP

Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 và kế hoạch tháng 6/2019

Văn phòng

Thông báo

Cơ quan ban hành Người ký Chức danh
Bộ Nông nghiệp & PTNTLê Văn ThànhChánh Văn phòng

NỘI DUNG CHI TIẾT